Disclaimer

plameco spanplafonds, plameco spanndecken

Disclaimer


Algemeen
Hoewel Plameco Plafonds ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Plameco Plafonds niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Plameco Plafonds kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Plameco Plafonds is ook niet aansprakelijk voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Plameco Plafonds kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Plameco Plafonds geen invloed heeft. Plameco Plafonds kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen. Juridische geldigheid van de disclaimer Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Privacy statement
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Plameco Plafond zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Plameco Plafond zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

PLAMECO Spanplafonds België
Centrale: Van Voordenpark 20 NL - 5301 KP Zaltbommelinfo@plameco.be
+31 418 575040


Gratis onze brochure ontvangen of liever contact via de e-mail?
Vul dan onderstaande gegevens in en druk op "Verstuur"